Podatek VAT w towarowym obrocie unijnym

Czego dowiesz się uczestnicząc w naszym szkoleniu?

• W jaki sposób zwiększa się ryzyko ciążące na podatniku?

• Na czym polegają wprowadzone tzw. quick fixes i z jakimi obowiązkami się wiążą?

• Jakie kroki musisz podjąć żeby Twoja firma była przygotowana na czas?

• Czy nowe regulacje niosą także korzyści, ograniczając obowiązki administracyjne w innych państwach?

Skąd zmiany w WDT?

O nas

Piotr Litwin

Piotr jest prawnikiem, licencjonowanym doradcą podatkowym. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatków pośrednich, reprezentuje również Klientów przed organami skarbowymi i sądami. Piotr wielokrotnie prowadził warsztaty i szkolenia dla klientów, w szczególności w zakresie podatków pośrednich, współpracując przykładowo z Institute for International Research (IIR) oraz Informedia Polska. Jest współautorem pierwszego na rynku polskim komentarza do Dyrektywy w sprawie VAT oraz autorem licznych artykułów w prasie (Przegląd Podatkowy, Monitor Podatkowy, Jurysdykcja Podatkowa), w tym w prasie zagranicznej (International Tax Review).

W czasie wolnym, jako miłośnik historii średniowiecza i podróży, łączy te zainteresowania ze zwiedzaniem ciekawych miejsc w Europie, w których można znaleźć interesujący gotycki zamek lub katedrę.

Temat szkolenia

Zmiany w wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów (tzw. WDT)

Czyli jak w praktyce przygotować się do zmian, które wchodzą w życie od 1 stycznia 2020?

Zmiany dotkną wszystkich podatników, którzy realizują wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów (tzw. WDT). Dotyczy to przede wszystkim obowiązków dokumentacyjnych, których wadliwe spełnienie będzie skutkować brakiem możliwości opodatkowania transakcji stawką 0%. Ci przedsiębiorcy, którzy biorą udział w transakcjach łańcuchowych powinni się z kolei przygotować się na ewentualne dodatkowe obowiązki rejestracyjne w poszczególnych państwach członkowskich.

• Na czym szczegółowo polegają zmiany?
• Jakie ryzyka będą ciążyć na podatnikach?
• Jakie praktyczne kroki należy podjąć aby przygotować się do nowych obowiązków?
• Jak wykorzystać nowe regulacje do ograniczenia obowiązków administracyjnych w innych państwach członkowskich?

Terminy

8 października 2019

Dlaczego

Praktyczne

szkolenie

Mówimy prosto o zmianach w WDT

Jeżeli jesteś ciekaw, czy kwestie związane z prawnymi aspektami obrotu towarami wewnątrz Unii Europejskiej będą miały znaczny wpływ na codzienną aktywność biznesową Twojej firmy

Jeżeli w firmie pełnisz funkcję w obszarze:

 • Finansów
 • Księgowości
 • W wewnętrznym dziale prawnym
 • Jesteś członkiem zarządu

Jeśli Twoja spółka:

 • Realizuje wewnątrzwspólnotową dostawę towarów
 • Dokonuje transakcji objętych tzw. „zerową” stawką VAT
 • Dokonuje transakcji łańcuchowych
 • Korzysta z magazynów konsygnacyjnych

To szkolenie jest dla Ciebie!

Dla kogo?

Na szkolenie

 • Dyrektorów finansowych
 • Księgowych i głównych księgowych
 • Członków zarządu
 • Prawników wewnętrznych
 • Kierowników i pracowników działów podatkowych
 • Kierowników i pracowników działów finansowych

Nie daj się zaskoczyć Skarbówce!

Wiedza

Spóźniony projekt ustawy implementującej dyrektywę dotyczącą pakietu Quick Fixes wpłynął do Sejmu

5 lutego 2020 r. do Sejmu wpłynął długo wyczekiwany rządowy projekt ustawy implementującej między innymi dyrektywę 2018/1910 dotyczącą tzw. pakietu Quick Fixes. Dyrektywa 2018/1910 zmienia Dyrektywę VAT w zakresie procedury magazynu typu call-off stock, transakcji łańcuchowych oraz warunków niezbędnych do zastosowania zwolnienia z prawem do odliczenia (stawki 0%) z tytułu wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów.

Czytaj więcej »

Organizator

enodo logo przyciete

Wyznajemy zasadę: najpierw biznes, potem podatki. Świadczymy praktyczne doradztwo podatkowe. Nie rekomendujemy działań, które nie są konieczne.

Nasze doświadczenie i specjalizacje mają również charakter ponadnarodowy (VAT, opodatkowanie międzynarodowe, ceny transferowe, restrukturyzacje biznesu, wsparcie w postępowaniach podatkowych). Pozwala nam to doradzać w sprawach wykraczających poza polską praktykę. W szczególności wspieramy polskie firmy podczas ich ekspansji na rynki zagraniczne.

Jesteśmy mobilni – osobiście towarzyszymy naszym klientom we współpracy z doradcami zagranicznymi. Dzięki naszym międzynarodowym kontaktom biznesowym możemy wskazać odpowiednich specjalistów na kluczowych rynkach z terenu Europy i Azji. Nasze rekomendacje kontaktów międzynarodowych opierają się na kompetencjach, nie na przynależności do marki lub sieci.

Kontakt

Miejsce Szkolenia
Enodo Advisors
Ul. Łowicka 62
02-531 Warszawa
Obserwuj nas
Kontakt
Piotr Litwin
Tel:
+48 602 275 220

Copyright 2019 - WHT Enodo. Made by Firemind.pl